Agro-ecologische landbouw staat niet altijd synoniem voor kleinschaligheid. In het Franse Chantonnay is  er het bedrijf GAEC Ursule. Dit landbouwbedrijf telt vier vennoten en een viertal werknemers, die samen maar liefst 270 hectare bewerken. Ze telen granen en peulen voor veevoeder, houden koeien en pluimvee, en persen zelf olie uit koolzaad en zonnebloempitten. Een van de boeren is Sébastien. 

Opvallend: hoewel ze heel wat grond hebben verworven in de afgelopen jaren, blijft het aantal werknemers per hectare stabiel. "We willen onze productie niet maximaliseren – de mantra van de industriële landbouw - maar eerder ‘optimaliseren’." Ze gaan zeer correct om met werkuren en vakantie (bijna vijf weken!), iets waar de meeste Belgische boeren alleen maar van kunnen dromen.

"We willen onze productie niet maximaliseren, maar optimaliseren."

Spitstechnologie

Bovendien gebruiken ze spitstechnologie om hun agro-ecologische project uit te voeren. Zo deelt Sébastien bijvoorbeeld een ‘toaster’ met enkele boeren uit de buurt. Dit innovatieve toestel roostert verschillende soorten graan en zaden, waardoor de voedingswaarde tot driemaal beter behouden blijft en het voeder door de beesten beter verteerd wordt. De toaster helpt Sébastien en zijn collega’s om zelfvoorzienend te zijn op het vlak van veevoeder.

Of neem hun tractor met gps die volledig automatisch en tot op 2 cm nauwkeurig het veld bewerkt. Zulk gereedschap is enorm duur in aankoop, maar hier wordt het door verschillende boerderijen gedeeld.


GAEC Ursule heeft het biolabel, maar Sébastien en zijn collega’s drijven de principes veel verder door. ‘Meer biodiversiteit’ bijvoorbeeld is geen holle slogan voor hen. Ze streven diversiteit na in gewassen en dierenrassen, maar hebben ook in totaal 45 km hagen aangeplant, doen aan boslandbouw (agroforestry), en houden bijen om de bestuiving te bevorderen. Ze laten de teelten op hun velden voortdurend roteren, om de bodem gezond te houden en het onkruid in te tomen. En ze wekken meer hernieuwbare energie op dan ze met hun landbouwactiviteiten verbruiken.

Meer biodiversiteit is geen holle slogan voor hen. Ze streven diversiteit na in gewassen en dierenrassen.

Piloot in een cockpit

Bij GAEC Ursule timmeren ze al dertig jaar aan hun agro-ecologische methode. Met voortdurende gewasrotatie en verschillende gewassen die vaak samen op één perceel staan, lijkt onze boerderij een zeer complexe onderneming, beseft Jacques, schoonvader van Sébastien. “Maar voor wie er zoals ons middenin staat, is het als een piloot in zijn cockpit.”

Hebben conventionele boeren die gevangen zitten in een systeem van industrialisering en schaalvergroting wel de tijd en ruimte om al deze ecologische technieken te introduceren? “Ach, het is in de eerste plaats een kwestie van wil”, vindt Jacques. Het is het antwoord dat je kan verwachten van iemand die dertig jaar geleden al de moed had om volledig tegen de stroom in te gaan.

 

Dit portret is afkomstig van Greenpeace, een van de partnerorganisaties van Voedsel Anders. Vind meer info over Greenpeace op de website. 

Groeiende beweging voor agro-ecologie

Volg Voedsel Anders Vlaanderen: 

Met de steun van:Logo steun Vlaanderen