Europa is bezig met het landbouwbeleid uit te tekenen voor na 2020. Daarbij zou vooral de focus moeten liggen op een agro-ecologische landbouw. Een landbouw die rekening houdt met mens, dier en natuur. Een landbouw waarvan boeren kunnen leven, een landbouw die zijn milieu-impact zoveel mogelijk beperkt.

Ook wetenschapper en voormalig VN-rapporteur over het recht op voedsel Olivier De Schutter spreekt zich uit voor een andere vorm van landbouw: "Europa heeft geen landbouwbeleid nodig: het heeft een voedselbeleid nodig. In plaats van scherp te stellen op hoeveel subsidies naar welke boeren gaan, moet de EU naar het bredere plaatje kijken. Ambitieuze hervorming van voedsel- en landbouwsystemen kunnen helpen om enkele grote en urgente problemen van de regio op te lossen, zoals de hoge werkloosheid, milieucrisis en opmars van welvaartziektes. Duurzame voedselsystemen kunnen dan een nieuwe economische visie ondersteunen. Een visie die creatieve oplossingen biedt voor langetermijnproblemen, waarin een circulaire economie en groene jobs meer dan loze woorden zijn, en waarin de kosten om banen en volksgezondheid te verbeteren, worden gewikt tegen de prijs van het niets doen. De Europese democratie kan een nieuwe impuls krijgen door mensen een zeg te geven in de zaken waar ze het meest om geven. Laten we beginnen bij wat er op hun bord ligt."

(De volledige tekst verscheen als Engelstalig opiniestuk op Politico)

"Europa heeft geen landbouwbeleid nodig, maar een voedselbeleid.”

Landbouw Anders

Om de zes jaar wordt het GLB bijgestuurd, de volgende aanpassingen gebeuren in 2020. Maar Europa begint nu al met de voorbereidingen en voorziet als eerste stap een publieke raadpleging. Iedereen met interesse in landbouw en voedselproductie krijgt de kans om zijn stem te laten horen. Wat voor landbouw willen we en hoe willen we dat realiseren? Welke plek moeten natuur en milieu daarbij krijgen? Heeft het platteland nog andere functies? Wil je ook je stem laten horen, surf dan naar https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FutureCAP

Olivier De Schutter is niet de enige die zijn stem laat horen. Kijk hier welke bekende personen nog kiezen voor een andere vorm van landbouw.

Groeiende beweging voor agro-ecologie

Volg Voedsel Anders Vlaanderen: 

Met de steun van:Logo steun Vlaanderen