Europa is bezig met het landbouwbeleid uit te tekenen voor na 2020. Daarbij zou vooral de focus moeten liggen op een agro-ecologische landbouw. Een landbouw die rekening houdt met mens, dier en natuur. Een landbouw waarvan boeren kunnen leven, een landbouw die zijn milieu-impact zoveel mogelijk beperkt.

Ook hoogleraar biologie aan de Universiteit Antwerpen Patrick Meire spreekt zich uit voor een andere vorm van landbouw: "De natuur levert heel wat meer aan de maatschappij dan we beseffen. Naast productie van voedsel en hout staan ecosystemen ook in voor het zuiveren van lucht, het bestuiven van planten, het regelen van het klimaat en het sluiten van de waterkringloop. Ons welzijn is onlosmakelijk verbonden met het functioneren van die natuurlijke ecosystemen. We mogen al die waardevolle zaken die de omgeving ons biedt niet uit het oog verliezen.

De landbouwgronden zijn grotendeels geëvolueerd naar een monocultuur waarbij de productie van voedsel ten koste gaat van de vele andere waardevolle ecosysteemdiensten. Naast ethische overwegingen (zoals dierenleed en boerenleed), zijn ook vervuiling en het inherent verhoogde risico op ziekten en plagen reden tot bezorgdheid. Het is dan ook belangrijk om te streven naar een eerlijker, divers landbouwsysteem waarbij iedereen van de werkelijke waarde van de natuurlijke omgeving kan genieten. Met een innovatief landbouwbeleid kan Europa koploper worden op dit vlak. Gezonde voeding geteeld in een gezonde omgeving met respect voor de biodiversiteit is een win-win: zowel wij als de natuur worden er beter van!"

“Gezonde voeding geteeld in een gezonde omgeving is een win-win”

Landbouw Anders

Om de zes jaar wordt het GLB bijgestuurd, de volgende aanpassingen gebeuren in 2020. Maar Europa begint nu al met de voorbereidingen en voorziet als eerste stap een publieke raadpleging. Iedereen met interesse in landbouw en voedselproductie krijgt de kans om zijn stem te laten horen. Wat voor landbouw willen we en hoe willen we dat realiseren? Welke plek moeten natuur en milieu daarbij krijgen? Heeft het platteland nog andere functies? Wil je ook je stem laten horen, surf dan naar https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FutureCAP

Patrick Meire is niet de enige die zijn stem laat horen. Kijk hier welke bekende personen nog kiezen voor een andere vorm van landbouw.

Groeiende beweging voor agro-ecologie

Volg Voedsel Anders Vlaanderen: 

Met de steun van:Logo steun Vlaanderen