De Oegandese ngo Kiima Foods helpt boerengroepen bij de overschakeling van overlevingslandbouw naar professionele, marktgerichte en duurzame landbouw. Hun inspanningen hebben een directe impact op het leven van zo’n 1500 boeren.

Een van hen is Muhinda Richard (58 jaar): “Van boekhouding, langetermijnplanning en verkoopstrategieën wist ik vroeger niets af. In 2000 werd onze familie lid van de Kyondo Organic Farmers coöperatie, een partnerorganisatie van Kiima Foods. Dankzij deze samenwerking leerden we over agro-ecologie, bodemconservatie, genderrollen en geldzaken.”

 

"Met de hulp van Kiima Foods leerde ik over agro-ecologie."

 

Elk zijn specialiteit

Richard leeft met zijn vrouw en 11 kinderen in het district Kasese, nabij het Queen Elizabeth National Park en het Rwenzori National Park. In 1988 begon hij met zijn boerderij. Om te overleven, maar ook om in het onderhoud van zijn eigen familie te voorzien.

Op zijn perceel van 1,5 ha verbouwt Richard nu op kleine schaal koffie, bananen, mango, jackfruit, ficus, sinaasappel en avocado. Hij plant gewassen die helpen bij het beschermen van de bodem en deelt zijn zaden met andere boeren.“Mijn veestapel telt onder meer 7 koeien, 200 kuiken en een 15-tal varkens. Terwijl ik mij voornamelijk toeleg op het vee, is mijn vrouw gespecialiseerd in het onderhouden van de koffie- en bananenplanten. Mijn kinderen helpen bij de boekhouding en de verkoop.”

Sinds 2014 verwerkt Richard de uitwerpselen van zijn koeien tot biogas, dat zijn vrouw gebruikt om op te koken. Zonnepanelen zorgen dan weer voor energie voor verlichting.

Maandelijks wat geld opzij

De familie produceert meer dan wat ze zelf nodig hebben en kunnen de overschotten verkopen. Richard: “Door de verkoop van koffie verdienen we nu jaarlijks ongeveer € 53, voor onze melk krijgen we € 592 en onze mango’s leveren zo’n € 80 op”.

Dankzij de agro-ecologische technieken heeft Richard geleerd duurzaam te boeren en zijn gewassen en dieren goed te onderhouden. Daardoor zijn de oogsten opmerkelijk beter geworden.“Met de hulp van Kiima Foods kan ik onze uitgaven beter plannen en kunnen we maandelijks een beetje geld opzij zetten. Samen met de coöperatie hebben we een businessplan opgesteld voor de periode 2015-2020. Daarmee hopen we de komende jaren onze omzet nog te verhogen”.

Dankzij de agro-ecologische technieken heeft Richard geleerd duurzaam te boeren en is de oogst beter. 

Maar de toekomst blijft onzeker: het klimaat en de seizoenen veranderen, slechte wegen bemoeilijken het transport, de prijzen van dierenvoeding en -medicatie stijgen en de kwaliteit van het voer gaat achteruit. Kiima blijft dan ook inzetten op strategieën waardoor familiale landbouw het hoofd kan bieden aan de veranderende omstandigheden.

Van familiaal initiatief tot ngo

Kiima Foods werd in 1995 opgericht als een familiaal initiatief in het zuidwesten van Oeganda. Intussen groeide Kiima uit tot een ngo. De organisatie helpt boeren om hun landbouwproductie op een ecologische manier te verbeteren en nieuwe teelten te introduceren. Kiima focust zich op kleine families met landbouwgronden kleiner dan 2 ha, die amper genoeg voedsel produceren om zichzelf te onderhouden.

In de regio waar deze families leven en werken is water een schaars goed. Ontbossing leidt er tot bodemerosie. Kiima helpt de boeren door zaaigoed en kleinvee op krediet aan te bieden. In een vormingscentrum met proefvelden worden jongeren opgeleid. Sinds 2013 zet Kiima Foods ook sterk in op duurzame verlichting via zonnepanelen.

Dit portret is afkomstig van Broederlijk Delen, een van de partnerorganisaties van Voedsel Anders. Meer informatie over Broederlijk Delen vind je op www.broederlijkdelen.be.

Groeiende beweging voor agro-ecologie

Volg Voedsel Anders Vlaanderen: 

Met de steun van:Logo steun Vlaanderen