Europa is bezig met het landbouwbeleid uit te tekenen voor na 2020. Daarbij zou vooral de focus moeten liggen op een agro-ecologische landbouw. Een landbouw die rekening houdt met mens, dier en natuur. Een landbouw waarvan boeren kunnen leven, een landbouw die zijn milieu-impact zoveel mogelijk beperkt.

Ook geograaf en emeritus hoogleraar UGent Georges Allaert spreekt zich uit voor een andere vorm van landbouw: "Een goed ruimtelijk beleid kan niet voorbij de waarde van een goed landbouwbeleid. De huidige tendensen van verstening op het platteland, ook door de industrialisering van de landbouw, kennen nu al gevolgen door wateroverlast. Het Europees landbouwbeleid moet dan ook een beleid zijn dat bouwt op het landschappelijk basisweefsel, fysiek en maatschappelijk. Een beleid dat verder denkt dan productie alleen en zo ook de landbouwer een waardig bestaan garandeert."

 

“Het Europees landbouwbeleid moet bouwen op het landschappelijk basisweefsel”

Landbouw Anders

Om de zes jaar wordt het GLB bijgestuurd, de volgende aanpassingen gebeuren in 2020. Maar Europa begint nu al met de voorbereidingen en voorziet als eerste stap een publieke raadpleging. Iedereen met interesse in landbouw en voedselproductie krijgt de kans om zijn stem te laten horen. Wat voor landbouw willen we en hoe willen we dat realiseren? Welke plek moeten natuur en milieu daarbij krijgen? Heeft het platteland nog andere functies? Wil je ook je stem laten horen, surf dan naar https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FutureCAP

Georges Allaert is niet de enige die zijn stem laat horen. Kijk hier welke bekende personen nog kiezen voor een andere vorm van landbouw.

Groeiende beweging voor agro-ecologie

Volg Voedsel Anders Vlaanderen: 

Met de steun van:Logo steun Vlaanderen