Europa is bezig met het landbouwbeleid uit te tekenen voor na 2020. Daarbij zou vooral de focus moeten liggen op een agro-ecologische landbouw. Een landbouw die rekening houdt met mens, dier en natuur. Een landbouw waarvan boeren kunnen leven, een landbouw die zijn milieu-impact zoveel mogelijk beperkt.

Ook GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch spreekt zich uit voor een andere vorm van landbouw: "Het Europese landbouwbeleid moet hervormd worden met voldoende aandacht voor dierenwelzijn, voor een ethische en ecologisch duurzame voedselproductie. Landbouw en veehouderij op maat van mens, dier en milieu, waarbij wordt ingezet op kwaliteit in plaats van kwantiteit. Dat moet de leidraad van het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) vormen. Binnen het kader van het GLB zijn er doeltreffende maatregelen nodig ter ondersteuning van zo’n voedselproductie die beter afgestemd is op de steeds hogere levenskwaliteit van mens en dier, en die steeds minder belastend wordt voor de planeet."

"Het Europees landbouwbeleid moet kiezen voor een landbouw op maat van mens en dier. Kwaliteit boven kwantiteit moet de norm worden."

Landbouw Anders

Om de zes jaar wordt het GLB bijgestuurd, de volgende aanpassingen gebeuren in 2020. Maar Europa begint nu al met de voorbereidingen en voorziet als eerste stap een publieke raadpleging. Iedereen met interesse in landbouw en voedselproductie krijgt de kans om zijn stem te laten horen. Wat voor landbouw willen we en hoe willen we dat realiseren? Welke plek moeten natuur en milieu daarbij krijgen? Heeft het platteland nog andere functies? Wil je ook je stem laten horen, surf dan naar https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FutureCAP

Michel Vandenbosch is niet de enige die zijn stem laat horen. Kijk hier welke bekende personen nog kiezen voor een andere vorm van landbouw.

Groeiende beweging voor agro-ecologie

Volg Voedsel Anders Vlaanderen: 

Met de steun van:Logo steun Vlaanderen