Europa is bezig met het landbouwbeleid uit te tekenen voor na 2020. Daarbij zou vooral de focus moeten liggen op een agro-ecologische landbouw. Een landbouw die rekening houdt met mens, dier en natuur. Een landbouw waarvan boeren kunnen leven, een landbouw die zijn milieu-impact zoveel mogelijk beperkt.

Ook weervrouw Jill Peeters spreekt zich uit voor een andere vorm van landbouw: "Ecologische boeren produceren ons voedsel met respect voor de natuur en de biodiversiteit. Op die manier beschermen ze ook onze bodems, het water dat we drinken en de lucht die we inademen. In een ideale wereld werken alle landbouwers op deze manier, maar de realiteit is helaas anders. Daarom zijn er beleidsmakers nodig die hun nek uitsteken voor de ecologische landbouw. Er is nog veel onderzoek nodig naar agro-ecologische technieken, en ook daar moet dus in geïnvesteerd worden. Is het verkeerd om te hopen en te verwachten dat wij, als mens, alleen maar over gezonde voeding kunnen beschikken? Geteeld met respect voor de natuur, en waar de boer een eerlijke prijs voor heeft gekregen.

"We hebben beleidsmakers nodig die hun nek uitsteken voor agro-ecologie"

Landbouw Anders

Om de zes jaar wordt het GLB bijgestuurd, de volgende aanpassingen gebeuren in 2020. Maar Europa begint nu al met de voorbereidingen en voorziet als eerste stap een publieke raadpleging. Iedereen met interesse in landbouw en voedselproductie krijgt de kans om zijn stem te laten horen. Wat voor landbouw willen we en hoe willen we dat realiseren? Welke plek moeten natuur en milieu daarbij krijgen? Heeft het platteland nog andere functies? Wil je ook je stem laten horen, surf dan naar https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FutureCAP

Jill Peeters is niet de enige die haar stem laat horen. Kijk hier welke bekende personen nog kiezen voor een andere vorm van landbouw. 

 

Groeiende beweging voor agro-ecologie

Volg Voedsel Anders Vlaanderen: 

Met de steun van:Logo steun Vlaanderen