Hoeve De Ploeg is al decennia gespecialiseerd in de melkveeteelt en ambachtelijke verwerking van melk. Voor de verkoop van hun zuivelproducten werken ze onder meer samen met Voedselteams. Ze kiezen resoluut voor een landbouw die oog heeft voor mens en planeet. 

In de jaren 90 kwam er steeds vaker kritiek op het gebruik van pesticiden in de landbouw en het negatieve effect daarvan op het milieu. Boer Ronny Aerts gebruikte dan wel betrekkelijk weinig pesticiden op zijn akkers, toch voelde hij zich medeverantwoordelijk voor de vervuiling van het leefmilieu. Dat inzicht groeide nog meer na gesprekken met mensen van Voedselteams. En dus koos hij voor een nieuwe koers. Hij koos voor mechanische onkruidbestrijding en een teeltrotatie met lange rustpauzes van 5 à 6 jaar. En hij voert zijn dieren geen maïs en soja, maar grasklaver. 

Ze willen een landbouw die oog heeft voor mens en planeet.

Zorg voor dier

In de stal probeert boer Ronny zijn dieren het zo veel mogelijk naar hun zin te maken. Koeien kunnen vrij rondlopen in de stal en in de namiddag bij droog weer zelf naar buiten. Wanneer ze willen gemolken worden, melden ze zich aan bij de melkrobot die automatisch reageert. De ammoniakuitstoot kunnen ze met 90 procent reduceren door bacteriën in de stal te vernevelen. 

Naast de stal staat een biogasinstallatie op basis van drijfmest en kaaswei. Die levert 60.000 kW/u per jaar. Op termijn wil de boerderij zijn afhankelijkheid van externe energie nog meer verminderen. 

Boer Ronny voelde zich medeverantwoordelijk voor de vervuiling van het leefmilieu en koos voor een andere koers.

 Zorg voor mens

De zorg voor mens gebeurt in De Ploeg op twee manieren. Enerzijds staat de boerderij bekend om zijn probiotische melkdrank waarvoor klanten met allerlei gezondheidsproblemen van ver afzetten. Daarnaast stellen ze ook mensen uit kwetsbare groepen te werk in samenwerking met de organisatie Groene Zorg. Scholen en andere groepen kunnen langskomen voor een rondleiding. En tot slot schenken ze ook producten weg die niet tijdig verkocht geraken. 

 

 Dit portret is afkomstig van Voedselteams, een van de partnerorganisaties van Voedsel Anders. Meer informatie over Voedselteams vind je op www.voedselteams.be

Groeiende beweging voor agro-ecologie

Volg Voedsel Anders Vlaanderen: 

Met de steun van:Logo steun Vlaanderen