Voedsel Anders is een van de negentig organisaties die vandaag het Europees burgerinitiatief Red Bijen en Boeren lanceert. Bedoeling is om het gebruik van chemisch-synthetische pesticiden tegen 2035 uit te faseren, boeren te ondersteunen naar een agro-ecologische landbouw zonder pesticiden en zo de bijen en natuur te redden.

Als dit initiatief tegen september 2020 één miljoen handtekeningen verzamelt, moeten de Europese Commissie en het Europees Parlement onderzoeken of en hoe ze de eisen van de campagne in wetgeving kunnen omzetten.


Bijen broodnodig

Wetenschappers uit de hele wereld, verenigd onder IPBES, riepen eerder al op om het enorme biodiversiteitverlies ernstig te nemen en dringend actie te ondernemen. Ecosysteemdiensten zoals bestuiving en gewasbescherming staan steeds meer onder druk. Bijen en andere bestuivers zijn onmisbaar voor onze voedselproductie: twee derde van onze dagelijkse groenten en fruit zijn afhankelijk van de bestuiving door bijen en andere insecten.

Met dit Europees Burgerinitiatief roept Voedsel Anders de Europese Commissie op om wetsvoorstellen in te dienen voor:

1. De uitfasering van synthetische pesticiden tegen 2035: Tegen 2030 zou 80% van de synthetische pesticiden in de EU-landbouw verboden moeten zijn, te beginnen met de gevaarlijkste, om tegen 2035 100% vrij te zijn van synthetische pesticiden.

2. Herstel van de biodiversiteit: De natuurlijke ecosystemen in landbouwgebieden moeten hersteld worden zodat landbouw en biodiversiteit hand in hand kunnen gaan.

3. Steun voor boeren in de omschakeling: Het (Europese) landbouwbeleid moet hervormd worden door prioriteit te geven aan kleinschalige, gevarieerde en agro-ecologische landbouw.

“Het tegengaan van het biodiversiteitsverlies is minstens even belangrijk als het klimaatvraagstuk voor de toekomst van mens en planeet. Boeren spelen daarbij een cruciale rol. We dragen boeren die met respect voor mens en milieu lekkere en gezonde producten telen, een warm hart toe. Maar zij kunnen dit niet alleen: ook het beleid moet mee willen. De tijd is rijp voor politieke actie om de transitie naar meer agro-ecologische en biologische landbouw te versnellen”, zegt Esmeralda Borgo, coördinator van Voedsel Anders.

 

Onderteken jij de petitie? 

Via deze link kan iedereen die natuur, bijen en boeren een warm hart toedraagt, het initiatief ondertekenen.

De campagne Red Bijen en Boeren wordt geleid door een sectoroverschrijdende Europese alliantie van maatschappelijke organisaties op het gebied van milieu, gezondheid, landbouw en bijenteelt. Voor Vlaanderen onderschrijven Velt en Voedsel Anders dit initiatief. Velt is ook het aanspreekpunt in Nederland. Meer informatie via www.savebeesandfarmers.eu.

 Groeiende beweging voor agro-ecologie

Volg Voedsel Anders Vlaanderen: 

Met de steun van:Logo steun Vlaanderen