Broederlijk Delen pleit voor agro-ecologie als alternatief voor het huidige landbouw- en voedselsysteem.

Suzy Serneels, beleidsmedewerker "Recht op voedsel" van Broederlijk Delen: "Agro-ecologie is een manier om de ecologische voetafdruk van de landbouw te verkleinen, maar het helpt ook om de opbrengsten voor de boer te verhogen. Met een gediversifieerde aanpak wordt het dieet van de kleinschalige boeren in het Zuiden gezonder. Diversiteit op het veld geeft immers variatie op het bord."

Als lid van Voedsel Anders wijzen we op de gevaren van de geglobaliseerde markteconomie die uitgaat van een ongebreidelde groei zonder rekening te houden met ecologische of productieve grenzen.

Voor Broederlijk Delen is agro-ecologie zelfs nog meer dan een alternatieve manier om aan landbouw te doen in het Zuiden. Suzy: "Samen met boeren, middenveld en wetenschappers vormen we een sociaal-politieke beweging die de nefaste gevolgen van de industrialisering van de landbouw op mens en maatschappij aan de kaak stelt. Als lid van Voedsel Anders wijzen we samen met de andere lidorganisaties op de gevaren van de geglobaliseerde markteconomie die uitgaat van een ongebreidelde groei zonder rekening te houden met ecologische of productieve grenzen. We zoeken nieuwe manieren om landbouw, productie, distributie en consumptie van voedsel te organiseren."

Wat doet Broederlijk Delen?

Broederlijk Delen werkt in verschillende landen samen met partnerorganisaties rond de thema’s recht op voedsel, duurzaam beheer van natuurlijke rijkdommen en inspraak en vrede. We ondersteunen initiatieven die organisaties in het Zuiden zelf opstarten in hun strijd tegen armoede en onrecht. Samen met duizenden vrijwilligers voeren we actie en we stimuleren mensen om na te denken over hun manier van leven.

Meer weten?

www.broederlijkdelen.be

Groeiende beweging voor agro-ecologie

Volg Voedsel Anders Vlaanderen: 

Met de steun van:Logo steun Vlaanderen