Vincent Delobel is een geitenboer uit de omgeving van Doornik. Als boer komt hij op voor een eerlijke en duurzame landbouw. Hij is lid van MAP (Mouvement d'Action Paysanne) en FUGEA, twee Franstalige boerenbewegingen die de belangen van boerinnen en boeren verdedigen en lid zijn van de mondiale boerenbeweging La Via Campesina.

Onlangs vond er een historische gebeurtenis plaats voor alle boeren en boerinnen in de wereld. Op 3 oktober 2018 keurde de VN-mensenrechtenraad een verklaring voor de rechten van boeren en boerinnen goed. Dat is één stap verwijderd van de adoptie van de verklaring binnen de Algemene vergadering van de VN.

Cruciaal voor agro-ecologie

La Via Campesina, de grootste boerenbeweging ter wereld, streed al jaren voor zo’n erkenning. De verklaring erkent onder andere het recht op land, zaden, biodiversiteit en toegang tot lokale markten. Het zijn allemaal cruciale elementen voor de transitie naar een agro-ecologisch voedselsysteem. De goedkeuring is een overwinning voor iedereen die gelooft dat er een transformatie van ons huidige landbouw- en voedselsysteem nodig is.Dat vindt ook Vincent, die de onderhandelingen van dichtbij heeft gevolgd:"We willen dat de verklaring onze toegang tot land, water en zaden beschermt zodat wij, boerinnen en boeren onze missie om op een duurzame manier voedsel te produceren kunnen blijven uitvoeren."

De verklaring zorgt ervoor dat wij onze missie om voedsel te produceren op een duurzame manier kunnen blijven uitvoeren. 

"Eenmaal de verklaring wordt aangenomen door de Algemene Raad van de VN in New York, wordt het een krachtig instrument om beleidsmaatregelen op te eisen die de miljoenen kleinschalige voedselproducenten overal ter wereld ondersteunen", legt Vincent uit. De versterking en erkenning van rechten van boerinnen en boeren komt uiteindelijk iedereen ten goede, want 70 % van onze voedselproductie wordt geproduceerd door kleinschalige producenten. De agro-industrie gebruikt 75 procent van de natuurlijke hulpbronnen, maar voedt slechts 30 % van de mondiale bevolking.

Europa onthoudt zich

Door boerinnen en boeren te ondersteunen en hun rechten te garanderen, dragen we niet enkel bij aan het recht op voedsel voor iedereen, maar gaan we eveneens de klimaatopwarming tegen. Opvallend is het dat de meeste Europese lidstaten zich tot nog toe onthouden hebben. Hopelijk zullen ze tegen december hun positie herzien, en tijdens de Algemene Vergadering van de VN in New York alsnog voor de verklaring stemmen.

Bekijk de video over de verklaring hier: https://www.youtube.com/watch?v=-Il3w4rcIOk&t=12s
Lees het persbericht van Via Campesina : https://www.eurovia.org/the-declaration-for-the-rights-of-peasants-adopted-at-the-human-rights-council-a-historic-vote-with-worldwide-support/
Een analysenota over de verklaring : https://www.fian.be/IMG/pdf/verklaring_rechten_boeren.pdf
De tekst van de verklaring : https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGPleasants/Session5/A_HRC_WG.15_5_3-English.pdf

Dit portret is afkomstig van FIAN Belgium, een van de partnerorganisaties van Voedsel Anders. Lees meer over FIAN Belgium hier.

 

fotografie: Mohammed Ikhwan - Via Campesina

Groeiende beweging voor agro-ecologie

Volg Voedsel Anders Vlaanderen: 

Met de steun van:Logo steun Vlaanderen