APEDR (L'Association pour la protection de l’environnement et le développement rural) ondersteunt boeren en boerenorganisaties in het opstarten van duurzame landbouwinitiatieven in Burkina Faso. Samen met de boerengroepen gaan ze aan de slag in groentetuinen, rijstvelden, enzovoort. De organisatie werkt voornamelijk met vrouwengroeperingen en wil vooral de positie van de vrouw in de maatschappij versterken. Ze werkt met de vrouwenbewegingen aan toegang tot onder meer water, grond en financiële middelen.

Zo ondersteunt APEDR in het dorp Song-Naaba in de provincie Passoré de vrouwengroep Wend Ton. Wend Ton is al jaren bezig met haar eigen groentetuinen, maar is sinds de structurele ondersteuning van APEDR ook gestart met een agroforestry-project. Ze combineren groenteteelt en het kweken van bomen.

Agroforestry als duurzaam alternatief


De combinatie van groenten en bomen op dezelfde akker geeft heel wat voordelen. Zo zorgt de integratie van bomen in landbouw voor meer organisch materiaal in de bodem (door de bladeren die vallen), een betere doorstroming van water in de bodem (door de beschaduwing), minder erosie en slibproblemen, … Dat alles leidt op zijn beurt tot vruchtbaardere bodems, een grotere biodiversiteit en betere perspectieven voor onder andere de groenteteelt. Of zoals één lid het stelt: "sinds de integratie van de bomen is onze oogst merkelijk groter. De bomen voeden onze groenten en maken onze grond rijker en vruchtbaarder."


"Sinds de integratie van de bomen in onze groentetuinen is onze oogst merkelijk groter. De bomen voeden onze groenten en maken onze grond rijker en vruchtbaarder." 


Bovendien beschermen bomen de grond tegen te felle zon en fungeren ze als een buffer tegen extreme weersomstandigheden. Ook draagt het planten van bomen bij aan de reductie van CO2-uitstoot in de lucht en helpt het zo de gevolgen van de klimaatveranderingen te beperken.

APEDR en vrouwengroep Wend Ton gebruiken in het agroforestry-project de moringua en de baobab. Die boomsoorten werden niet zonder reden gekozen: ze bevatten veel voedingsstoffen voor de groenten en hebben medicinale krachten. Veel van de vrouwen hebben sinds de start van de samenwerking één of allebei de bomen geplant in de buurt van hun huis en gebruiken de bladeren van de bomen bij fysieke klachten.

 

Wend Ton

De vrouwen van Wend Ton begonnen zo'n 10 jaar geleden elkaar te helpen om de droge periodes tussen twee regenseizoenen te overbruggen. Er zijn namelijk weinig landbouwactiviteiten tijdens de droge seizoenen in Burkina Faso. Als alternatieve activiteit startte de groep Wend Ton de groentetuinen op.


De 50 vrouwen maken aan het begin van het droge seizoen een teeltplan op voor de tuinen. In groep wordt beslist welke groenten zullen worden geteeld en wie binnen de groep verantwoordelijk is voor de verdeling van de zaden, het onderhoud van de tuinen, het onderhoud van de bomen, … Wekelijks komt de groep opnieuw bij elkaar om alles samen op te volgen.


Ieder lid van de groep doet bij de start van het seizoen ook een beperkte financiële bijdrage. Hiermee kopen de vrouwen hun zaden aan, maar ook klein landbouwmateriaal en andere benodigdheden voor het onderhouden van de groentetuinen.


Dankzij de samenwerking met APEDR leren we hoe we onze groepering moeten organiseren en worden we versterkt in ons financieel en administratief beheer. 

Een lid van de Wend Ton-groep: "Dankzij de samenwerking met APEDR leren we hoe we onze groepering moeten organiseren en worden we versterkt in ons financieel en administratief beheer. We krijgen ook vormingen over operationele zaken zoals het opstarten van gezamenlijke composthopen, aankoop van zaden enzovoort."


APEDR helpt de groepen met vormingen over het opstarten van agroforestry-projecten, het maken en gebruiken van organische meststoffen, het introduceren van nieuwe oogsttechnieken enzovoort. De groepen geven deze kennis door via onderlinge uitwisselingsmomenten, georganiseerd door APEDR en de groepen zelf. Op die manier worden de ervaringen en nieuwe kennis zoveel mogelijk verspreid in de dorpen tussen de verschillende boeren en boerengroepen.

APEDR is een partnerorganisatie van het Belgische Solidagro. Zij leverde als een van de partnerorganisaties van Voedsel Anders dit portret aan. Vind meer info over Solidagro op hun website. 

Groeiende beweging voor agro-ecologie

Volg Voedsel Anders Vlaanderen: 

Met de steun van:Logo steun Vlaanderen