logo wmf met slagzinWat?

De West-Vlaamse Milieufederatie vzw (WMF) verenigt en ondersteunt als koepelorganisatie natuur- en milieuverenigingen die werkzaam zijn in West-Vlaanderen. Ze zet zich in om de natuur en het leefmilieu in West-Vlaanderen te beschermen en te verbeteren. De West-Vlaamse Milieufederatie streeft naar een voedselproductie met respect voor de draagkracht van het ecosysteem, wil een afbouw van de veestapel en toekomstgerichte ecologische alternatieven stimuleren en kiest tot slot voor duurzame visserij.

Waarom?

De huidige concentratie aan veeteelt en de intensieve landbouw zorgen in West-Vlaanderen voor grote nadelen op ecologisch vlak. Daardoor slaagt de provincie er niet in om de Europese milieunormen te halen, en dat ondanks grote investeringen. Bovendien hebben een teveel aan fijnstof en antibiotica potentieel ook een grote weerslag op de menselijke gezondheid. Een agro-ecologisch landbouwsysteem is aangepast aan de draagkracht van haar omgeving en zorgt ervoor dat de maatschappelijke kost van voedselproductie beperkt blijft.

Meer weten?

www.westvlaamsemilieufederatie.be

Groeiende beweging voor agro-ecologie

Volg Voedsel Anders Vlaanderen: 

Met de steun van:Logo steun Vlaanderen