Wat?osfam

Oxfam-Wereldwinkels is een democratische vrijwilligersbeweging (8000 vrijwilligers, 235 winkels) die strijdt voor een rechtvaardige wereldhandel en zo opkomt voor ieders recht op een menswaardig leven. De organisatie vergroot het maatschappelijk bewustzijn voor de huidige onrechtvaardige handelsverhoudingen van het internationale handelsstelsel.

Oxfam Wereldwinkels informeert burgers in België en, via haar actieve inbreng en expertise in Oxfam International, ook burgers wereldwijd. Via de OWW-winkels gebaseerd op eerlijke handel, biedt zij burgers een concreet handelingsalternatief.

In het zuiden ondersteunt Oxfam Wereldwinkels boeren wiens ontwikkelingsperspectief gefnuikt wordt door geïnstitutionaliseerd onrecht of gedoogd marktfalen. Oxfam Wereldwinkels staat hen bij in hun ontwikkeling en leidt hen stapsgewijs naar de (internationale) markt.

Waarom?

Agro-ecologie is een constante in zowel het Noord- als het Zuidwerk van Oxfam-Wereldwinkels.

In haar beleidswerk thematiseert Oxfam Wereldwinkels de negatieve aspecten van het dominante industriële landbouwmodel. Dit landbouwmodel gebruikt exuberant veel energie, water en agrochemicaliën. Het ‘succes’ van dit model hangt dan ook af van de productiviteit van die chemicaliën en teert op het feit dat de grote externe kosten die het veroorzaakt niet in rekening brengt.

Het ontwikkelingswerk van Oxfam Wereldwinkels rond agro-ecologie is erop gericht om kleinschalige producenten (verenigingen van kleinschalige familiale landbouwers), op een zo duurzaam mogelijke manier te helpen toe te treden tot de markt(en) die hen in staat zal stellen structureel in hun eigen levensonderhoud te voldoen.

Meer weten?

www.oxfamwereldwinkels.be

 

Groeiende beweging voor agro-ecologie

Volg Voedsel Anders Vlaanderen: 

Met de steun van:Logo steun Vlaanderen