Wat?wervel logo 400x250

De Werkgroep voor een Rechtvaardige en Verantwoorde Landbouw (Wervel) vzw is een sociaal-culturele beweging die opkomt voor eerlijke landbouw. Die landbouw op een gezonde bodem zorgt voor voedsel dat, eerlijk verdeeld, gezond en lekker eten mogelijk maakt. Wervel brengt mensen samen, baseert zich op inzichten van pioniers, legt verbanden, doet aan lobbywerk en biedt haalbare oplossingen.

Waarom?

Wervel hanteert een agro-ecologische visie op landbouw en voeding: diversiteit op het veld en in ons bord hangen met elkaar samen. Wervel pleit voor een boerenlandbouw die een inkomen voor de boeren centraal stelt, kringlopen lokaal sluit en ecologische meerwaarde creƫert. Agro-ecologie eindigt niet bij de boer: ook de matiging van de vleesconsumptie, en streven naar gezonde voedingspatronen zijn cruciaal.

Meer weten?

www.wervel.be

 

Groeiende beweging voor agro-ecologie

Volg Voedsel Anders Vlaanderen: 

Met de steun van:Logo steun Vlaanderen