Wat?WWF

WWF België is de Belgische afdeling van de internationale organisatie, World Wide Fund for Nature, die oplossingen aanreikt om de natuur wereldwijd te beschermen en te herstellen. WWF België is actief op het terrein en formuleert adviezen voor politieke beslissingen, gesteund door een sterke gemeenschap van mensen die ijvert voor een betere planeet

Waarom?

De negatieve milieu-effecten van de landbouw in België zijn het gevolg van een toenemende specialisatie, homogenisering en intensivering van de productie. Ze worden gedreven door doelstellingen op het gebied van export en consumentenprijzen. Deze industriële landbouw is grotendeels afhankelijk van inputs zoals fossiele brandstoffen, kunstmest en pesticiden en vormt een grote bedreiging voor de natuur. Bovendien wordt dit landbouwmodel gestimuleerd ten koste van eerlijke inkomens voor de boeren.

WWF-België wil mee werken aan het creëren van agro-foodsystemen die werken met en voor de natuur. WWF erkent dat landbouw het potentieel heeft om het milieu te herstellen in plaats van de natuurlijke hulpbronnen uit te putten, namelijk mits de toepassing van agro-ecologische praktijken: vruchtwisseling, bodembedekking, niet-kerende bodembewerking, gebruik van compost en toevoeging van organische stof. 

Meer weten?

www.wwf.be

 

Groeiende beweging voor agro-ecologie

Volg Voedsel Anders Vlaanderen: 

Met de steun van:Logo steun Vlaanderen