Logo BOSplus rgb NL grWat? 

BOS+ zet zich als organisatie in voor bosbehoud, voor meer en beter bos in Vlaanderen en in het globale Zuiden. Eigenlijk zijn we twee organisaties in één: een milieuorganisatie met als werkingsgebied Vlaanderen en een ontwikkelingsorganisatie die samenwerkt in de tropen (Zuid-Amerika en in de nabije toekomst enkele Afrikaanse landen) en die educatieve noord-zuidprojecten opzet.

We realiseren acties op het terrein met een dubbel doel: duurzame lokale ontwikkeling én behoud, duurzaam beheer, herstel of uitbreiding van bos.
We bieden een kwaliteitsvol educatief aanbod over het belang van bos en bomen: het belang voor gezondheid, voor lokale ontwikkeling, voor biodiversiteit, voor het klimaat… We proberen mensen te stimuleren de transitie te maken naar duurzame attitudes en gedrag.
We sensibiliseren ondernemingen en middenveld over het maatschappelijk belang van bomen en bossen, en activeren hen om bij te dragen tot meer en beter bos.

Waarom? 

Agro-ecologie past in onze visie over een duurzame transitie, waarbij kernbegrippen horen als voedselsoevereiniteit, het versterken van lokale gemeenschappen, een economische ontwikkeling in harmonie met de omliggende ecosystemen en natuurlijke rijkdommen, natuurbehoud en duurzaam bosbeheer, rechten van inheemse gemeenschappen enzovoort.

In onze projecten in Noord en Zuid komt agro-ecologie regelmatig aan bod. Om maar een paar projecten te noemen: we hebben agroforestry-projecten in Vlaanderen en in Zuid-Amerika, we werken samen met zuidpartner AIDER om biologische moestuintjes op te zetten, we ondersteunen de zoektocht naar alternatieve inkomsten zoals de duurzame teelt van paranoten of honing. 

Meer weten? 

www.bosplus.be

 

Groeiende beweging voor agro-ecologie

Volg Voedsel Anders Vlaanderen: 

Met de steun van:Logo steun Vlaanderen