Sinds 2015 verenigen een heel aantal Vlaamse organisaties zich rond het thema duurzame landbouw en voeding. Ze doen dat onder de naam Voedsel Anders, naar analogie met de gelijknamige beweging in Nederland. Daarvoor zaten ze al samen in de werkgroep Landbouw van het Transitienetwerk Middenveld.

Al deze organisaties - 20 in totaal eind 2016 – zijn voorstander van een agro-ecologische landbouw en werken soms al jaren rond thema’s die kenmerkend zijn voor een agro-ecologisch voedselsysteem. Zo pleiten Broederlijk Delen, Vredeseilanden, Solidagro, Oxfam solidariteit en Oxfam Wereldwinkels al jaren voor een eerlijke handel met het Zuiden.

Alle organisaties zijn voorstander van een agro-ecologische landbouw.

Toegang tot grond en landrechten, zowel hier als in het Zuiden, is een thema van De Landgenoten, Broederlijk Delen, Dierenartsen zonder Grenzen en Solidagro. Ecologisch verantwoorde landbouw en het belang van kringlopen is dan weer de focus van Velt, Wervel en BioForum Vlaanderen (Bio Mijn Natuur), hierin gesteund door Natuurpunt, Greenpeace, het Oost West Centrum en Bond Beter Leefmilieu.

Ecologisch én korte keten zijn speerpunten binnen Voedselteams en De Landgenoten. EVA, het Oost West Centrum en Velt organiseren workshops met het oog op het verminderen van onze vleesconsumptie. De waardering voor de ervaring en kennis van de boeren zelf komt tot uiting in de initiatieven van BioForum Vlaanderen en Wervel.

De sterkte van Voedsel Anders? Elke organisatie heeft zijn expertise, maar door de krachten te bundelen kan er ook echt wat veranderen. Samen staan we sterk.

 

 

Groeiende beweging voor agro-ecologie

Volg Voedsel Anders Vlaanderen: 

Met de steun van:Logo steun Vlaanderen