Naar aanleiding van een geheime veldproef met genetisch gemodificeerde maïs vraagt Voedsel Anders, een netwerk van 24 organisaties, om de geldende ggo-regelgeving volledig toe te passen op de nieuwe ggo-technieken.

Gisteren raakte bekend dat het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) sinds 2017 een veldproef met genetisch gemodificeerde maïs heeft uitgevoerd, in het geheim en zonder enig wettelijk toezicht. De nieuwe veldproef werd vrijgesteld van de ggo-richtlijn door een merkwaardig advies van de Sectie Bioveiligheid en Biotechnologie (SBB). Voedsel Anders vraagt om de geldende ggo-regelgeving volledig toe te passen op de nieuwe ggo-technieken.

Nieuwe gentechnieken = ggo's

Woensdag publiceert het Europees Hof van Justitie een uitspraak dat wellicht meer duidelijkheid zal geven over de vraag of nieuwe gentechnieken zoals CRISPR/Cas9 moeten worden gereguleerd als genetische modificatie of niet. De leden van de beweging Voedsel Anders stuurden eerder al een brief naar de Vlaamse, Waalse en federale minister van Leefmilieu om te verduidelijken waarom bestaande én nieuwe ggo-technieken volgens hen onder de Europese ggo-regelgeving moeten vallen: “We willen benadrukken dat er nood is aan de ontwikkeling van een duurzame landbouw en voedingssector, die onze gezondheid en het leefmilieu beschermt en de keuzevrijheid van consumenten garandeert.”

Veldproef: veiligheid onvoldoende bewezen

De veldproef waarbij maïsplanten werden gewijzigd op basis van deze nieuwe CRISPR/Cas9-techniek werd toegelaten, omdat onze overheid meende dat deze techniek buiten de ggo-wetgeving zou vallen. Alleen zijn er ggo-technieken gebruikt voor deze maïs, en dus zijn de EU-regels duidelijk: zo'n proefveld moet een vergunning hebben op basis van de ggo-regelgeving. De uitspraak van het Europees Hof, en de beslissingen daarna door Europa, kunnen dus resulteren in een illegale situatie. Het is daarnaast de vraag of boeren in de omgeving van het veld wel op de hoogte gesteld zijn. En dat terwijl de proef ook gewoon onder de huidige GGO-regels had kunnen worden uitgevoerd.

De veiligheid van deze nieuwe gentechnieken is nog niet voldoende bewezen: volgens recent wetenschappelijk onderzoek richt de CRISPR/Cas9-methode veel diepgaande ongewenste mutaties en DNA-schade aan, iets wat eerder onderzoek ook al suggereerde. Bij problemen kunnen organismen die niet onder de ggo-regels vallen niet meer uit de voedselketen of het milieu weggehaald worden.

Enkele quotes

“Ik ben verbaasd en teleurgesteld! We vroegen de federale regering om het voorzorgsprincipe te hanteren. En dan hoor je dit opeens. Onbegrijpelijk. Wat betekent voorzichtig te zijn met de nieuwe gentechnieken? Zolang er geen duidelijkheid is, sta je zo’n veldproef toch niet toe?” - Leen Laenens, voorzitter van Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren (Velt).

“Oude en nieuwe GGO-technieken zijn strijdig met de basisprincipes van biologische landbouw, dat blijkt ook uit onderzoek van wetenschappers die vertrouwd zijn met de essentie van bio.” – Esmeralda Borgo, beleidsmedewerker BioForum Vlaanderen

De open brief ‘Noodzaak om de geldende GGO-regelgeving toe te passen op de nieuwe veredelingstechnieken’ vind je hier.

Groeiende beweging voor agro-ecologie

Volg Voedsel Anders Vlaanderen: 

Met de steun van:Logo steun Vlaanderen