Terreinen voor industrie, KMO’s, woningen, paardenstallen, fabrieken, sauna’s, tuinen, bossen, brandstoffen. De lijst van bestemmingen die onze landbouwgrond inpalmen lijkt eindeloos. Toegang tot grond voor boer·inn·en wordt een steeds groter probleem zowel in België als in de rest van de wereld. Het is nochtans een recht. Zonder toegang tot grond komt onze voedselproductie ernstig in gevaar. Het is hoog tijd om dit recht terug op te eisen. Daarom voeren we op 17 april actie!

We gaan op Landroof-tocht en jij kan mee. Met één of meerdere bussen bezoeken we enkele hotspots in het Gentse ommeland. Op verschillende plaatsen gaan we de situatie op de bedreigde landbouwgronden uitgebreid toelichten en op andere proberen we de toestand in kaart te brengen. Bij elke stopplaats maken we een duidelijk statement via een korte actie. We willen op die manier de pijnpunten aanhalen, maar ook beeldmateriaal verzamelen van een strijd die vaak achter gesloten deuren wordt gevoerd.

Context: Open ruimte verdwijnt snel in België. In Vlaanderen neemt het ruimtebeslag toe met 7 ha per dag. 15% van de landbouwgrond wordt niet langer gebruikt voor landbouw en de prijs van grond steeg met 35 procent tussen 2013 en 2018. Tussen 2007 en 2017 daalde het aantal landbouwbedrijven met een kwart en steeg de gemiddelde oppervlakte van het bedrijf met 35 procent. Het huidige landbouw- en voedselsysteem dat steeds meer gedomineerd wordt door de agro-industrie leidt tot de concentratie van grond en de marginalisering van kleine voedselproducenten. Deze tendensen vormen een bedreiging voor onze voedselsoevereiniteit en het recht op voedsel. Zonder de nodige maatregelen zullen we niet voldoende grond voor duurzame lokale voedselproductie kunnen vrijwaren. Boerenforum laat daarom samen met bevriende organisaties, boerinn·en en burgers haar stem horen voor de toegang tot grond.

 

Afspraak:

  • 13u: Gent-Dampoort voor de Landroof-tocht (bus) We bezoeken landbouwgrond in het Gentse ommeland waarop boer·inn·en niet langer kunnen boeren en maken duidelijk dat deze gronden dienen voor voedsel!
  • 17u Grondforum & Feest @ De vierklaver Boerderij en hoeveslagerij De Vierklaver, Hemelseschoot 17 A, 9160 Lokeren. Solidariteit met de boerin en boer die het lef hadden een rechtszaak aan te spannen tegen de verkoop van 450 ha publieke landbouwgrond! Met lekker eten, bar, sterke sprekers, muziek en feest

Meer info en inschrijven :
https://forms.gle/QHKbCK6oaqWVp1iy8

Meer info in pdf-uitnodiging

Groeiende beweging voor agro-ecologie

Volg Voedsel Anders Vlaanderen: 

Met de steun van:Logo steun Vlaanderen