Europa is bezig met het landbouwbeleid uit te tekenen voor na 2020. Daarbij zou vooral de focus moeten liggen op een agro-ecologische landbouw. Een landbouw die rekening houdt met mens, dier en natuur. Een landbouw waarvan boeren kunnen leven, een landbouw die zijn milieu-impact zoveel mogelijk beperkt.

Ook tv-gezicht Brecht Herteleer die voor het programma 'Iedereen Beroemd' naar Burkina Faso trok, spreekt zich uit voor een andere vorm van landbouw: "Opgroeien als boerenzoon was fantastisch: ik speelde altijd buiten, in de velden en met de dieren op de boerderij. Spelenderwijs leerde ik ook meewerken met mijn ouders. Het heeft mij gevormd tot wie ik nu ben, een trotse boerenzoon met veel respect voor de natuur en onze leefomgeving. Ik wil ijveren voor een Europees Landbouwbeleid dat landbouwers stimuleert om zich in te zetten voor het milieu en hen daarvoor ook een eerlijk loon geeft. Op dit moment is landbouw namelijk een harde sector, waardoor velen noodgedwongen moeten stoppen. Door in te zetten op duurzame landbouw kunnen we met zijn allen proberen onze gronden te behouden én te verbeteren. Alleen zo kunnen we er ook van blijven genieten.

"Als trotse boerenzoon ijver ik voor een beleid dat landbouwers een eerlijk loon geeft.”

Landbouw Anders

Om de zes jaar wordt het GLB bijgestuurd, de volgende aanpassingen gebeuren in 2020. Maar Europa begint nu al met de voorbereidingen en voorziet als eerste stap een publieke raadpleging. Iedereen met interesse in landbouw en voedselproductie krijgt de kans om zijn stem te laten horen. Wat voor landbouw willen we en hoe willen we dat realiseren? Welke plek moeten natuur en milieu daarbij krijgen? Heeft het platteland nog andere functies? Wil je ook je stem laten horen, surf dan naar https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FutureCAP

Brecht Herteleer is niet de enige die zijn stem laat horen. Kijk hier welke bekende personen nog kiezen voor een andere vorm van landbouw.

Groeiende beweging voor agro-ecologie

Volg Voedsel Anders Vlaanderen op