Europa is bezig met het landbouwbeleid uit te tekenen voor na 2020. Daarbij zou vooral de focus moeten liggen op een agro-ecologische landbouw. Een landbouw die rekening houdt met mens, dier en natuur. Een landbouw waarvan boeren kunnen leven, een landbouw die zijn milieu-impact zoveel mogelijk beperkt.

Ook Groen-politicus Bart Staes spreekt zich uit voor een andere vorm van landbouw: "Waar ik me serieus zorgen over maak is dat ons hele voedsel- en landbouwsysteem zo afhankelijk is van export en import. De massaproductie en monoculturen die hiermee verbonden zijn, maken het hele systeem ontzettend kwetsbaar. Het over-en-weer gesleur met dieren, voeder en voedsel zorgt voor lange ketens die maken dat boeren amper een cent over hebben. Dit door Europa aangestuurde landbouwsysteem zit zo gewrongen, dat een fundamentele ommezwaai zich aankondigt. Dit kan toch anders! Stel je voor dat we in Vlaanderen vooral de dingen telen die we zelf opeten. In korte ketens. Met meer variatie. Met meerdere kleinere boeren. Meer tewerkstelling. Betere bodems. En terug respect voor de boerenstiel. Stel je voor ...

"Stel je voor dat we in Vlaanderen vooral de dingen telen die we zelf eten.”

Landbouw Anders

Om de zes jaar wordt het GLB bijgestuurd, de volgende aanpassingen gebeuren in 2020. Maar Europa begint nu al met de voorbereidingen en voorziet als eerste stap een publieke raadpleging. Iedereen met interesse in landbouw en voedselproductie krijgt de kans om zijn stem te laten horen. Wat voor landbouw willen we en hoe willen we dat realiseren? Welke plek moeten natuur en milieu daarbij krijgen? Heeft het platteland nog andere functies? Wil je ook je stem laten horen, surf dan naar https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FutureCAP

Bart Staes is niet de enige die zijn stem laat horen. Kijk hier welke bekende personen nog kiezen voor een andere vorm van landbouw.

Groeiende beweging voor agro-ecologie

Volg Voedsel Anders Vlaanderen op