Europa is bezig met het landbouwbeleid uit te tekenen voor na 2020. Daarbij zou vooral de focus moeten liggen op een agro-ecologische landbouw. Een landbouw die rekening houdt met mens, dier en natuur. Een landbouw waarvan boeren kunnen leven, een landbouw die zijn milieu-impact zoveel mogelijk beperkt.

Ook psychiater Dirk De Wachter spreekt zich uit voor een andere vorm van landbouw: "Ik zie mensen die zich vragen stellen, voelen dat er iets niet klopt. We leven in een prestatiegerichte maatschappij die voor velen steeds minder leefbaar voelt. Bij een leefbare wereld hoort een duurzaam beheerd ecosysteem en een gezonde voeding voor iedereen. De landbouw is de basis van dit gebeuren, maar onderschat en ondergewaardeerd. We lijken soms te vervreemden van onze natuurlijkheid.

Ook over onze landbouw moeten we ons bevragen en veel mensen doen dat al. Ze zijn op zoek naar een landbouw die niet zonder meer gericht is op een hoge productie. Ze willen een landbouw die meerwaarde biedt op die vele andere aspecten waar een landbouwbedrijf een rol in kan spelen: een gezond ecosysteem, een leverancier van lokale seizoensproducten, een ontmoetingsplek voor een gemeenschap, een tewerkstellingsplek enzovoort. Het GLB zou dergelijke waardevolle verbrede landbouwbedrijven ten volle moeten ondersteunen."

"Bij een leefbare wereld hoort een duurzaam beheerd ecosysteem en gezonde voeding voor iedereen. De landbouw is de basis van dit gebeuren, maar onderschat en ondergewaardeerd.”

Landbouw Anders

Om de zes jaar wordt het GLB bijgestuurd, de volgende aanpassingen gebeuren in 2020. Maar Europa begint nu al met de voorbereidingen en voorziet als eerste stap een publieke raadpleging. Iedereen met interesse in landbouw en voedselproductie krijgt de kans om zijn stem te laten horen. Wat voor landbouw willen we en hoe willen we dat realiseren? Welke plek moeten natuur en milieu daarbij krijgen? Heeft het platteland nog andere functies? Wil je ook je stem laten horen, surf dan naar https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FutureCAP

Dirk De Wachter is niet de enige die zijn stem laat horen. Kijk hier welke bekende personen nog kiezen voor een andere vorm van landbouw.

Groeiende beweging voor agro-ecologie

Volg Voedsel Anders Vlaanderen op