Europa is bezig met het landbouwbeleid uit te tekenen voor na 2020. Daarbij zou vooral de focus moeten liggen op een agro-ecologische landbouw. Een landbouw die rekening houdt met mens, dier en natuur. Een landbouw waarvan boeren kunnen leven, een landbouw die zijn milieu-impact zoveel mogelijk beperkt.

Ook komiek Bert Gabriëls spreekt zich uit voor een andere vorm van landbouw: "Als zoon van een landbouwer en veeteler heb ik van thuis uit een groot respect en ontzag voor wie het land bewerkt. Ik weet ook uit ervaring hoe de schaalvergroting voor de producent geen enkele inkomenszekerheid heeft gebracht, terwijl het voor de consument wel een verschraling van het aanbod betekende. Ik vind het erg frustrerend dat er in België landbouwers zijn die hun producten met verlies moeten verkopen. En dat terwijl ik als consument echt wel wat meer moeite wil doen om producten te kopen waar de producent een kostendekkende vergoeding voor krijgt, die een duurzame landbouw ondersteunen en die lekkerder zijn. Ook Europa heeft hierin een belangrijke rol te spelen. Het moet voluit inzetten op een landbouw waarvan boeren kunnen leven en een landbouw met een zo beperkt mogelijke milieu-impact."

“Als consument wil ik producten waar de boer een correcte prijs voor krijgt en die een duurzame landbouw ondersteunen”

Landbouw Anders

Om de zes jaar wordt het GLB bijgestuurd, de volgende aanpassingen gebeuren in 2020. Maar Europa begint nu al met de voorbereidingen en voorziet als eerste stap een publieke raadpleging. Iedereen met interesse in landbouw en voedselproductie krijgt de kans om zijn stem te laten horen. Wat voor landbouw willen we en hoe willen we dat realiseren? Welke plek moeten natuur en milieu daarbij krijgen? Heeft het platteland nog andere functies? Wil je ook je stem laten horen, surf dan naar https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FutureCAP

Bert Gabriëls is niet de enige die zijn stem laat horen. Kijk hier welke bekende personen nog kiezen voor een andere vorm van landbouw.

 

Fotograaf: Johannes Vande Voorde

Groeiende beweging voor agro-ecologie

Volg Voedsel Anders Vlaanderen op