Europa is bezig met het landbouwbeleid uit te tekenen voor na 2020. Daarbij zou vooral de focus moeten liggen op een agro-ecologische landbouw. Een landbouw die rekening houdt met mens, dier en natuur. Een landbouw waarvan boeren kunnen leven, een landbouw die zijn milieu-impact zoveel mogelijk beperkt.

Ook Low Impact Man Steven Vromman spreekt zich uit voor een andere vorm van landbouw: "Kiezen voor lokale, biologische en eerlijk betaalde voeding is goed voor de boeren, het milieu, mijn gezondheid en mijn ecologische voetafdruk. Helaas is dat niet wat Europa vandaag stimuleert. Een rechtvaardiger handels- en landbouwbeleid kan ervoor zorgen dat boeren een kostendekkende, stabielere prijs krijgen, dat ze beloond worden voor hun inspanningen voor een beter milieu én dat consumenten een prijs betalen waarin alle milieu-, sociale en dierenwelzijnskosten zijn verrekend. Ik kies voor een beleid dat zich meer richt op een ecologische, eerlijk betaalde, lokale voedselproductie."

“Het beleid moet zich meer richten op een ecologische, eerlijk betaalde, lokale voedselproductie”

Landbouw Anders

Om de zes jaar wordt het GLB bijgestuurd, de volgende aanpassingen gebeuren in 2020. Maar Europa begint nu al met de voorbereidingen en voorziet als eerste stap een publieke raadpleging. Iedereen met interesse in landbouw en voedselproductie krijgt de kans om zijn stem te laten horen. Wat voor landbouw willen we en hoe willen we dat realiseren? Welke plek moeten natuur en milieu daarbij krijgen? Heeft het platteland nog andere functies? Wil je ook je stem laten horen, surf dan naar https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FutureCAP

Steven Vromman is niet de enige die zijn stem laat horen. Kijk hier welke bekende personen nog kiezen voor een andere vorm van landbouw.

Groeiende beweging voor agro-ecologie

Volg Voedsel Anders Vlaanderen op