Europa is bezig met het landbouwbeleid uit te tekenen voor na 2020. Daarbij zou vooral de focus moeten liggen op een agro-ecologische landbouw. Een landbouw die rekening houdt met mens, dier en natuur. Een landbouw waarvan boeren kunnen leven, een landbouw die zijn milieu-impact zoveel mogelijk beperkt.

Ook tv-maker en moestuinier Wim Lybaert spreekt zich uit voor een andere vorm van landbouw: "Agro-ecologie kijkt naar het totaalplaatje. Niet alleen het graan of de bloemkolen moeten goed groeien, het hele perceel moet in evenwicht zijn. Dat betekent dus in de eerste plaats een gezonde bodem met een goed humusgehalte. Kunstmest heeft net het omgekeerde effect op lange termijn. Het bodemleven verdwijnt en de grond verarmt. Biologische boeren kijken dus verder vooruit. Ik zou in Europa een landbouwbeleid willen dat ook vooruit kijkt en de boeren beloont die minder gebruik maken van kunstmest en zorgen voor een gezonde, van nature vruchtbare bodem."

"Ik kies voor een Europese landbouw die aandacht heeft voor de bodem."

Landbouw Anders

Om de zes jaar wordt het GLB bijgestuurd, de volgende aanpassingen gebeuren in 2020. Maar Europa begint nu al met de voorbereidingen en voorziet als eerste stap een publieke raadpleging. Iedereen met interesse in landbouw en voedselproductie krijgt de kans om zijn stem te laten horen. Wat voor landbouw willen we en hoe willen we dat realiseren? Welke plek moeten natuur en milieu daarbij krijgen? Heeft het platteland nog andere functies? Wil je ook je stem laten horen, surf dan naar https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FutureCAP

Wim Lybaert is niet de enige die zijn stem laat horen. Kijk hier welke bekende personen nog kiezen voor een andere vorm van landbouw.

Groeiende beweging voor agro-ecologie

Volg Voedsel Anders Vlaanderen op