Het portret van de Philippine Network of Food Security Programs (PNFSP) dat je hieronder vindt, werd geschreven in het kader de denkdag ‘Het dictaat van de huidige economie' die plaatsvindt op donderdag 19 oktober 2017. Daar komt o.a. Renmin Vizconde van het PNFSP de huidige Filipijnse landbouwsituatie schetsen. Je vindt het hele programma hier en kan je via deze link ook inschrijven! 

Het netwerk PNFSP is het resultaat van een Filipijnse voedselzekerheidsconferentie in 2005 waar 25 organisaties van over de hele eilandengroep aan deelnamen. Zich bewust van de sombere voedselzekerheidssituatie in de Filipijnen beslisten ze om hun krachten te bundelen en die te richten op het opkomen voor ieders recht op voedsel.

Als ambassadeurs voor duurzame ontwikkeling reageren de netwerkleden op problemen die verder gaan dan de kwantiteit en de kwaliteit van voedsel. Ze hebben een soevereine Filipijnse samenleving voor ogen waar ieders recht op veilig, voldoende en voedzaam voedsel is gegarandeerd. Het netwerk richt zich tot de kernproblemen die het recht op voedsel in het gevaar brengen, zoals de omzetting van landbouwgrond, landroof, import- en exportbeleid, primitieve landbouwtechnieken, plattelandsvlucht, stedelijke armoede en genetisch gemanipuleerde gewassen. Het netwerk heeft ook oog voor de politieke instabiliteit, natuurrampen en ontwikkelingsagressie die de voedselzekerheid in het gevaar brengen.

Iedereen moet een garantie hebben op veilig, voldoende en voedzaam voedsel. 

 

Het netwerk hanteert verschillende strategieën in het realiseren van zijn opdrachten. De eerste strategie is gestoeld op het technische aspect van duurzame landbouw. Het doet onderzoek en brengt lokale praktijken en technieken in kaart. Het test technieken en alternatieve energiebronnen uit, en zorgt voor vorming en opleiding op lokaal niveau. Daarnaast organiseert het netwerk de promotie, implementering en evaluatie van positief geteste technieken en praktijken. Dat gebeurt telkens in samenspraak met de lokale gemeenschappen.

Een tweede strategie is het versterken van de capaciteit van de lidorganisaties. Dit doet ze vooral via het organiseren en faciliteren van vorming, opleiding en uitwisseling. Een laatste en belangrijke strategie is die van sensibilisering, beleidsbeïnvloeding en netwerking. Ze zorgt voor updates en analyses over de kernproblemen gelinkt aan voedselzekerheid en voert hier campagne over, deelt haar kennis en ervaring via databanken en staat in voor het vergroten en versterken van het draagvlak.

Respect voor boeren

Beleidsmedewerker Renmin Vizconde, op de foto de tweede van links: “Mijn verlangen om te vechten voor de rechten van de meest gemarginaliseerde groepen houdt me op deze plaats. Bij PNFSP kan ik, via ons campagne- en beleidswerk, ertoe bijdragen dat het recht op voedsel, leven en ontwikkeling van boeren en de inheemse bevolking gerespecteerd wordt. De realisatie ervan in de Filipijnse context is een harde strijd, waar boeren en inheemse volkeren van hun land worden gedreven in het voordeel van grote bedrijven, niet zelden met de hulp van de overheid.”

Renmin Vizconde werd een activiste tijdens haar studententijd in 2004, waar ze enerzijds het verzet leidde tegen de verhoging van de inschrijvingsgelden in het hoger onderwijs en anderzijds op de voorgrond trad in het sensibiliseren en mobiliseren van studenten rond nationale thema’s als stijgende consumptieprijzen en de rechten van boeren. In 2011 ging ze aan de slag als pers- en communicatiemedewerker bij Gabriela – een grassroots vrouwenbeweging die via talloze regionale en lokale afdelingen nationale campagne voert zowel tegen geweld tegen vrouwen als voor socio-economische rechten voor vrouwen en kinderen. Sedert 2015 werkt ze voor PNFSP als onderzoekster en beleidsmedewerkster, gespecialiseerd in voedselzekerheid en landroof. Vandaag treedt ze tijdelijk op als vervangend directrice van het netwerk.

Het wordt zonder twijfel een boeiende denkdag, schrijf je hier nog snel in! http://www.solidagro.be/inschrijvingsformulier-internationale-week-van-solidagro-agro-ecologie/

Groeiende beweging voor agro-ecologie

Volg Voedsel Anders Vlaanderen op