Wat?solidagro

De ngo Solidagro werkt aan voedselzekerheid via agro-ecologie. Wij zijn actief in Bolivia, de Filipijnen en 4 landen in West-Afrika: Mali, Burkina Faso, Senegal en Gambia. Wij investeren in een jongerenwerking in Vlaanderen, inleefreizen en kennisdeling tussen onze partners in Noord en Zuid.

Solidagro werkt samen met lokale partners om rurale boerengemeenschappen te ondersteunen in de uitbreiding van hun agro-ecologische activiteiten – door landbouwinvesteringen, capaciteitsversterking en ondersteuning van hun advocacy activiteiten om het recht op grond te vrijwaren.

Waarom?

Solidagro is van mening dat agro-ecologie de aangewezen weg is om voedselzekerheid mondiaal te realiseren. Wij baseren ons onder meer op het VN-rapport “Agroecology and the right to food” van Olivier De Schutter, voormalig VN-Voedselinspecteur.

Meer weten?

www.solidagro.be

Groeiende beweging voor agro-ecologie

Volg Voedsel Anders Vlaanderen op