Wat?logo Broederlijkedelen

Broederlijk Delen werkt in 13 verschillende landen samen met 130 partnerorganisaties rond de thema’s recht op voedsel, duurzaam beheer van natuurlijke rijkdommen, en inspraak en vrede. We ondersteunen initiatieven die organisaties in het Zuiden zelf opstarten in hun strijd tegen armoede en onrecht.

Broederlijk Delen tracht ook via beleidsbeïnvloeding in het Noorden gezamenlijke doelstellingen van partnerorganisaties te verwezenlijken. In Vlaanderen informeren en sensibiliseren we mensen over de oorzaken van ongelijkheid en armoede.

Samen met duizenden vrijwilligers voeren we actie en we stimuleren mensen om na te denken over hun manier van leven: welke impact heeft die op onze wereld?

Waarom?

Onze motivatie om in Vlaanderen mee campagne te voeren voor agro-ecologie sluit perfect aan bij onze overtuiging om mensen te informeren en te stimuleren om na te denken over hun levensstijl. Het is ook een verlengstuk van wat partners in het Zuiden trachten te bereiken met betrekking tot duurzame landbouw.

Meer weten?

www.broederlijkdelen.be

 

Groeiende beweging voor agro-ecologie

Volg Voedsel Anders Vlaanderen op