75 % van de belangrijkste voedselgewassen wereldwijd zijn minstens ten dele afhankelijk van bestuivers om oogst voort te brengen. Vandaag is 40 % van de ongewervelde bestuivers, vooral bijen en vlinders, met uitsterven bedreigd.

Tot de gewassen die afhankelijk zijn van bestuiving horen gewassen die fruit, groente, zaden, noten en olie voortbrengen. Veel van deze gewassen zijn belangrijke bronnen van vitaminen en mineralen. Zonder deze gewassen vergroot het risico op een (te) arme voeding. Verschillende van deze gewassen zoals koffie en cacao zijn ook een belangrijke bron van inkomsten voor landen in het Zuiden. En vele van deze gewassen leveren ons alledaagse voedingswaren als courgetten, tomaten, koffie, chocolade, bessen, aardbeien, kersen en tuinbonen.

Deze gewassen zijn voor hun vruchtproductie minstens ten dele afhankelijk van de bestuiving van hun bloesems. Een rol die de natuur vooral heeft weggelegd voor insecten. Er zijn meer dan 20.000 soorten wilde bijen. Daarbovenop dragen vele soorten vlinders, vliegen, motten, wespen en kevers bij aan de bestuiving van gewassen. En vogels en vleermuizen.

40 % van de bestuivers bedreigd

Vandaag wordt 40 % van de insecten-bestuivers bedreigd. De bedreiging wordt veroorzaakt door veranderingen in landgebruik waardoor de insecten te weinig voedsel vinden om te overleven, intensieve landbouwpraktijken en chemische gewasbescherming, invasieve exoten, ziekten en klimaatverandering.

Onderzoekers hebben berekend dat de afwezigheid van bestuivers een afname in landbouwproductie zullen veroorzaken van 3 à 8 %. En daaruit vloeit een behoefte aan meer landbouwgrond om de dalende oogst per hectare te compenseren.

Concreet voor appels schatten onderzoekers in dat bij het wegvallen van insectenbestuiving, het aantal geproduceerde appels met 40 % afneemt. De appels worden bovendien 50 % kleiner in diameter.

Een ecologische productie van ons voedsel is dus geen luxe, maar een noodzakelijke voorwaarde om in de toekomst nog voedsel te kunnen produceren én heeft ook een rechtstreekse impact op het benodigde areaal.

Meer weten: http://www.ipbes.net/article/press-release-pollinators-vital-our-food-supply-under-threat

Groeiende beweging voor agro-ecologie

Volg Voedsel Anders Vlaanderen op