We staan er zelden bij stil: een gezonde grond is geen levenloze materie. Het zit daarentegen boordevol zeer klein leven.

Een handvol aarde bevat meer levende organismes dan er mensen zijn op aarde. Dat zijn regenwormen, mijten, bacteriën en schimmels, springstaarten en spinnen... Tel de vele levende organismes op en je komt tot 1,5 kg leven per vierkante meter akker!

Dit bodemleven is cruciaal voor een gezonde bodem en de teelt die erop groeit. Het bodemleven breekt immers plantenmateriaal af, maakt er humus van en verspreidt de humus doorheen de toplaag. Dat is erg belangrijk want humus houdt water en voedingsstoffen beschikbaar voor de gewassen. Daarnaast vormt een vruchtbare bodem een natuurlijke bescherming tegen plagen en ziektes.

1 vierkante meter akker = 1,5 kg leven

Het bodemleven en de humus die het produceert vormt de basis van een duurzame landbouw zonder chemische pesticiden of kunstmest. Een ecologische boer zal dus het bodemleven goed verzorgen en voeden met organisch materiaal als stalmest of compost.

Kunstmeststoffen zijn liever niet gewenst omdat die de plant voeden en niet het bodemleven. Ze verstoren zelfs het bodemleven, waardoor de bodemvruchtbaarheid op termijn afneemt. Bovendien leidt te veel gebruik van kunstmest tot verontreiniging van grond- en oppervlaktewater.

Een gezonde bodem met veel bodemleven en een ruime hoeveelheid humus is ook een sterke bondgenoot in het afremmen van de klimaatwijziging: een gezonde bodem houdt koolstof vast. Die gaat dus niet de lucht in als CO2.

Meer weten?

pdfSoil Atlas: Facts and figures about earth, land and fields (Heinrich Böll, 2015)

 

Groeiende beweging voor agro-ecologie

Volg Voedsel Anders Vlaanderen op