Opleiding van Natuurlijk Imkeren.  Nemec vzw organiseert een opleiding over een geschikt planten-assortiment, de beste groeiomstandigheden, goede plantenassociaties en de beste combinaties voor verschillende bodems en plaatselijke situaties. Ook verzorging en vermeerdering komen uitgebreid aan bod.

Een lessenreeks die zich richt tot imkers die al groene vingers hebben of er graag willen krijgen.  

meer informatie en inschrijving via de site van natuurlijk imkeren

Groeiende beweging voor agro-ecologie

Volg Voedsel Anders Vlaanderen op