Op 23 oktober gaat in Merelbeke (ILVO) het slotevent Agroforestry in Vlaanderen door.  Er wordt een balans opgemaakt na 5 jaar (2014-2019) onderzoek en praktijkwerking. 

Het gaat over kennis die is opgedaan op vlak van Agroforestry, een teeltsysteem waar landbouwgewassen of veeteelt gecombineerd wordt met de productie van houtige gewassen op hetzelfde perceel. Een teeltsysteem dat steeds meer ingang vindt in de moderne landbouw.

De afgelopen 5 jaar werden binnen het Consortium Agroforestry Vlaanderen grote stappen gezet op vlak van onderzoek, adviesverlening, kennisdeling en lerende netwerken rond agroforestry.

Het definitief programma zal begin september worden bekendgemaakt.

Meer info op de site van Agroforestry Vlaanderenc     

Groeiende beweging voor agro-ecologie

Volg Voedsel Anders Vlaanderen op