Landwijzer, het opleidingscentrum voor biologische landbouw, biedt in 5 thematische dagen een krachtige cursus aan waarin de systeembenadering van de biologische landbouw centraal staat. De systeem-ecologische aanpak vertrekt voor alle aspecten van de bedrijfsvoering van een visie op het bedrijfssysteem als geheel en dus niet louter van individuele teelten, symptomen of maatregelen.

De cursus is opgebouwd aan de hand van bedrijfsbezoeken van ervaren biobedrijven doorheen Vlaanderen. Er is telkens een leslokaal op het bedrijf zelf beschikbaar. Zo kunnen theorie en praktijk meteen aan elkaar gekoppeld worden.De cursus geeft een duidelijk beeld op de actuele praktijk en ontwikkelingen in de biologische landbouw en inspireert tot agro-ecologisch ondernemen. Dit onder deskundige begeleiding van de bezochte bedrijfsleiders en van de ervaren hoofddocenten van de Landwijzer-opleiding.

In het voorjaar van 2018 gaat de cursus door op:
VR 23/03 - VR 06/04 - VR 20/04 - VR 04/05 – VR 18/05
Meer info en inschrijving: http://www.landwijzer.be/agenda/567-inspiratiecursus-agro-ecologie

Groeiende beweging voor agro-ecologie

Volg Voedsel Anders Vlaanderen op